Unia Europejska

Rekrutacja na studia podyplomowe 2019/20

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Studia Podyplomowe Geografia dla Nauczycieli

Szczegóły
Kod SP-SPGdN
Jednostka organizacyjna Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
Kierunek studiów Geografia
Forma studiów Niestacjonarne
Poziom kształcenia Podyplomowe
Języki wykładowe polski
Minimalna liczba studentów -3
Limit miejsc 80
Czas trwania 3 semestry
Adres komisji rekrutacyjnej ul. Krakowskie Przedmieście 30,
00-927 Warszawa
tel. 0 22 55 21 517,
Godziny otwarcia sekretariatu W dniach 2.09-30.09.2019 dokumenty można składać od pn. do pt. w godz. 10.00-15.00. Dokumenty można także przesyłać drogą pocztową.
Adres WWW http://wgsr.uw.edu.pl/geografia_dla_nauczycieli/
Wymagane dokumenty
  • Wykształcenie wyższe
  Zadaj pytanie w związku z tymi studiami
Rekrutacja na studia podyplomowe 2019/20
Tura 1 (10.06.2019 00:01 – 30.09.2019 23:59)

Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do nauczania przedmiotu geografii.

Kandydaci

Studia przeznaczone są dla absolwentów niegeograficznych kierunków studiów magisterskich, posiadających kwalifikacje pedagogiczne do nauczania w szkole.

Opis Studiów

Program studiów

Program studiów (370 godzin, 120 punktów ECTS ) obejmuje następujące przedmioty: Astronomiczne podstawy geografii; Litosfera i procesy kształtujące powierzchnię Ziemi; Gleby i biosfera; Hydrosfera  i procesy hydrologiczne; Atmosfera i  cechy klimatu; Kartografia w edukacji szkolnej; Technologie geoinformacyjne w nauczaniu geografii; Środowisko przyrodnicze i gospodarcze Polski; Geografia społeczno-ekonomiczna świata; Dydaktyka geografii; Geografia regionalna świata; Metodyka krajoznawstwa i szkolnych zajęć terenowych;Praktyka pedagogiczna; Teledetekcyjne źródłach danych i ich wykorzystanie.

Wykładowcy

Wśród wykładowców są m.in.: prof. dr hab. Jerzy Makowski, dr hab. Joanna Angiel, dr hab. Ewa Smolska, dr Bożena Kicińska, dr Maria Korotaj-Kokoszczyńska, dr Barbara Nowicka, dr Wojciech Pokojski, dr Tomasz Wites.

Tryb studiów i częstotliwość zjazdów

Zaoczny, zajęcia odbywają się w soboty, średnio 2 razy w miesiącu

Zaliczenia

Egzaminy oraz zaliczenia.

Absolwenci

Absolwent posiada wiedzę i umiejętności niezbędne dla nauczania geografii.

Rekrutacja

Wymagane dokumenty

Podanie o przyjęcie na studia, życiorys zawodowy, kserokopia dyplomu ukończenia studiów magisterskich poświadczona za zgodność z oryginałem, 2 zdjęcia.
Podanie o przyjęcie na studia drukuje się bezpośrednio z IRK po uzupełnieniu danych przy zgłoszeniu.

 

Opis rekrutacji

O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.

Czesne

3 800 PLN (opłata jednorazowa)

4 000 PLN (opłata w 3 ratach)