Unia Europejska

Rekrutacja na studia podyplomowe 2019/20

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Podyplomowe Studia Wschodnie

Szczegóły
Kod SP-PSW
Jednostka organizacyjna Wydział Orientalistyczny
Kierunki studiów Stosunki międzykulturowe, Stosunki międzynarodowe
Forma studiów Niestacjonarne
Poziom kształcenia Podyplomowe
Języki wykładowe polski
Limit miejsc 26
Czas trwania 2 semestry
Adres komisji rekrutacyjnej ul. Dobra 56/66, 00-312 Warszawa, pokój 161, I piętro tel. 0 22 55 27 991
Godziny otwarcia sekretariatu Od poniedziałku do czwartku 10.00-14.00
Adres WWW http://www.studium.uw.edu.pl
Wymagane dokumenty
  • Wykształcenie wyższe
  Zadaj pytanie w związku z tymi studiami
Obecnie nie trwają żadne zapisy na te studia.

Minione tury w tej rekrutacji:
  • Tura 1 (16.03.2019 00:01 – 31.10.2019 23:59)


Kandydaci

Preferowani są  absolwenci studiów humanistycznych lub osoby zajmujące się zawodowo problematyką wschodnią.

Opis studiów

Program studiów

Program studiów obejmuje następujące przedmioty: Polska polityka wschodnia, Sowietologia, Zagadnienia narodowościowe Europy Wschodniej, Bałkanów, Rosji i Kaukazu, Historia Rosji do 1918 r., Historia ZSRR, Dzieje Rosji po 1991 r., Geopolityka, Postkomunizm, Bałkany 1917-1991, Stosunki międzynarodowe w regionie Europy Wschodniej i Europy Środkowej, Geografia polityczna Europy Wschodniej, Środkowej, Bałkanów, Rosji i Kaukazu, Ukraina 1917-2010, Białoruś 1991-2010, Państwa Bałtyckie 1917-2010, Federacja Rosyjska, Kaukaz i Azja Środkowa 1991-2010, System władzy Federacji Rosyjskiej, Współpraca wojskowa w regionie, Służby Specjalne ZSRR i Federacji Rosyjskiej, Służby Specjalne państw post-sowieckich.

Wykładowcy

Wśród wykładowców są uznani badacze polityki zagranicznej, najczęściej jednocześni e dysponujący praktycznym doświadczeniem: pracownicy cywilnej służby państwowej, dyplomaci, wojskowi, praktycy z doświadczeniem biznesowym i w administracji m.in:  doc. dr Wiktor Ross, dr. Piotr Marciniak, dr David Kolbaia, Adam Balcer, dr Rigels Halili, płk Tadeusz Krząstek, red. Maria Przełomiec, amb. Marek Gołkowski, Marek Menkiszak, dr Łukasz Jasina.

Tryb studiów i częstotliwość zjazdów

Zaoczny, zajęcia soboty i niedziele, zjazdy dwa razy w miesiącu

Zaliczenia

Zaliczenie na ocenę lub egzamin.

Rekrutacja

Wymagane dokumenty

Dyplom ukończenia studiów wyższych, wygenerowane podanie z systemu IRK,  życiorys lub  CV , 1 zdjęcie. 
po uprzedniej rejestracji w IRK .

Po uprzedzeniu nas drogą  mailową (studenckie.studium@uw.edu.pl)  istnieje możliwośc dostarczenia dokumentów na rozmową kwalifikacyjną, która odbędzie się 25 września b.r.

Opis rekrutacj

Rozpoczęcie naboru na studia podyplomowe poprzez zapisy  IRK (Internetowa Rejestracja Kandydatów)

O przyjęciu na studia decyduje wynik rozmowy kwalifikacyjnej.

Czesne

7 500 PLN