Unia Europejska

Rekrutacja na studia podyplomowe 2019/20

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Studia Podyplomowe Psychologia w praktyce

Szczegóły
Kod SP-PS-PWP
Jednostka organizacyjna Wydział Psychologii
Kierunek studiów Psychologia
Forma studiów Niestacjonarne
Poziom kształcenia Podyplomowe
Języki wykładowe polski
Limit miejsc 16
Czas trwania 2 semestry
Adres komisji rekrutacyjnej ul. Stawki 5/7,
00-183 Warszawa, pokój 4
tel. 22 55 49 708
psychologiawpraktyce@psych.uw.edu.pl
Godziny otwarcia sekretariatu Od poniedziałku do piątku 10:00-16:00, sobota 9:00-15:30, w okresie wakacyjnym w weekendy nieczynne
Adres WWW http://www.podyplomowe.psychologia.pl
Wymagane dokumenty
  • Wykształcenie wyższe
  Zadaj pytanie w związku z tymi studiami
Obecnie nie trwają żadne zapisy na te studia.

Minione tury w tej rekrutacji:
  • Tura 1 (01.06.2019 00:01 – 10.11.2019 23:59)

Głównym celem studiów jest rozwinięcie umiejętności psychologicznych i społecznych przydatnych w codziennym funkcjonowaniu uczestników zarówno w środowisku pracy, jak i poza nim.

W szczególności celami studiów jest podniesienie umiejętności uczestników w poniższych obszarach: komunikacja interpersonalna, komunikacja asertywna, negocjacje, wystąpienia publiczne, rozpoznawanie emocji i zarządzanie emocjami, radzenie sobie z nadmiernym stresem, budowanie dobrych relacji w pracy, radzenie sobie w sytuacji konfliktu, kreatywne rozwiązywanie problemów, efektywne zarządzanie sobą w czasie, ustalanie, planowania i realizacja celów, automotywacja i motywowanie innych, znajdowanie równowagi praca-dom, dbanie o własny dobrostan.

Kandydaci

Adresatami studiów są: absolwenci studiów wyższych (magisterskich lub licencjackich), niezależnie od ukończonego kierunku studiów, osoby, które dążą do rozwoju swoich kompetencji psychologicznych i społecznych, osoby, które dostrzegają znaczenie wykorzystania kompetencji psychologicznych i społecznych w codziennym życiu prywatnym i zawodowym.

 

Opis Studiów

 

Program studiów

 

Program studiów: Psychologia emocji i motywacji, Psychologia społeczna, Różnice indywidualne, Psychologia poznawcza, Psychologia organizacji i pracy, Psychologia ekonomiczna, Skuteczne komunikowanie się, Zarządzanie emocjami, Psychologia osiągnięć, Efektywne zarządzanie sobą w czasie, Autoprezentacja i wystąpienia publiczne, Trening asertywnego komunikowania się w pracy, Budowanie relacji z współpracownikami i z przełożonym, Metody rozwiązywania konfliktów, Negocjacje,  Budowanie dobrostanu i równowagi w życiu (work-life balance), Coaching ścieżki kariery

 

Wykładowcy

 

Wśród wykładowców są: prof. dr hab. Bogdan Zawadzki, dr hab. Mirosława Huflejt-Łukasik, dr Dorota Kobylińska, dr Katarzyna Sekcińska, dr Rafał Stefański, dr Maciej Stolarski, mgr Piotr Pawłowski.

 

Tryb studiów i częstotliwość zjazdów

 

Zaoczny, zjazdy co 2 tygodnie

Zaliczenia

Test, aktywność na zajęciach, poprawność wykonania zadań podczas zajęć.

Absolwenci

Absolwent studiów posiada wiedzę z zakresu psychologii ogólnej, potrafi wykorzystać umiejętności psychologiczne w życiu prywatnym i zawodowym; w szczególności potrafi skutecznie i asertywnie komunikować się, zarządzać swoimi emocjami, kreatywnie rozwiązywać problemy, zna sposoby radzenia sobie ze stresem i zarządzania sobą w czasie.

Rekrutacja

Wymagane dokumenty

Wypełnione zgłoszenie w systemie IRK, odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych.

Opis rekrutacji

Rekrutacja na studia ma charakter dwuetapowy. Pierwszym etapem jest rejestracja przez system IRK, drugim rozmowa kwalifikacyjna prowadzona przez Komisję Rekrutacyjną, która podejmuje decyzję o przyjęciu/nieprzyjęciu kandydata na studia. Rejestracja w systemie IRK od 1 czerwca 2017 r.

Czesne

7 900 PLN - opłata jednorazowa

Raty:

2 x 4 050 PLN = 8 100 PLN

4 x 2 075 PLN = 8 300 PLN