Unia Europejska

Rekrutacja na studia podyplomowe 2019/20

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Studia Podyplomowe Psychologia Pozytywna w Praktyce: Trener Umiejętności Psychospołecznych

Szczegóły
Kod SP-PS-PP
Jednostka organizacyjna Wydział Psychologii
Kierunek studiów Psychologia
Forma studiów Niestacjonarne
Poziom kształcenia Podyplomowe
Języki wykładowe polski
Limit miejsc 32
Czas trwania 2 semestry
Adres komisji rekrutacyjnej ul. Stawki 5/7,
00-183 Warszawa, pokój 4
tel. 22 55 49 708
pozytywna@psych.uw.edu.pl
Godziny otwarcia sekretariatu Od poniedziałku do piątku 10:00-16:00, sobota 9:00-15:30, od 30 czerwca do 9 września w weekendy nieczynne
Adres WWW http://www.podyplomowe.psychologia.pl
Wymagane dokumenty
  • Wykształcenie wyższe
  Zadaj pytanie w związku z tymi studiami
Obecnie nie trwają żadne zapisy na te studia.

Minione tury w tej rekrutacji:
  • Tura 1 (01.06.2019 00:01 – 29.10.2019 09:59)

Celem studiów podyplomowych jest przekazanie uczestnikom wiedzy z zakresu psychologii pozytywnej, a nade wszystko rozwój praktycznych kompetencji trenerskich, pozwalających na wykorzystanie owej wiedzy w praktyce.

Studia przeznaczone są dla tych osób, które pracują z ludźmi i pragną wspierać ich dążenia do optymalnego wykorzystania własnego potencjału oraz przyczyniać się do zwiększenia jakości życia.

Program studiów spełnia kryteria szkolenia podstawowego do rekomendacji I stopnia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego (trener warsztatu umiejętności psychospołecznych). Po ich ukończeniu i samodzielnym przeprowadzeniu wymaganej liczby treningów (w tym dwóch pod superwizją) uczestnik może uzyskać licencję trenera umiejętności psychospołecznych PTP (jeśli jest absolwentem studiów psychologicznych na poziomie magisterskim i członkiem PTP).

Kandydaci

Studia przeznaczone są dla osób, które pracują z ludźmi i pragną wspierać ich dążenia do optymalnego wykorzystania własnego potencjału oraz przyczyniać się do zwiększenia jakości życia.

Opis Studiów

Program studiów

Program studiów (276 godzin dydaktycznych, w tym 32 godziny wykładowe, 56 godzin seminariów, 188 godzin ćwiczeń i warsztatów) obejmuje wiedzę oraz umiejętności dotyczące podejścia pozytywnego w różnych dziedzinach psychologii (m. in. emocji, zdrowia, edukacji i wychowania, coaching).

Program studiów obejmuje przedmioty takie jak: Trening Interpersonalny, PRI: Komunikacja, PRI: Asertywność, Inteligencja emocjonalna, Czas a dobrostan: pozytywna psychologia temporalna, Psychologia pozytywna w  miejscu pracy, Psychologia Szczęścia: Trening budowania dobrostanu.

Więcej o programie studiów na stronie http://www.podyplomowe.psychologia.pl

Wykładowcy

Wśród wykładowców są: dr hab. Maciej Stolarski, dr hab. Mirosława Huflejt-Łukasik, dr hab. Marcin Zajenkowski, dr Dorota Kobylińska, dr Małgorzata Styśko-Kunkowska, dr Dorota Jasielska.

Tryb studiów i częstotliwość zjazdów

Zaoczny, zjazdy soboty i niedziele, średnio co 2 tygodnie. Wyjątkiem jest Trening interpersaonalny, który odbywa się przez 4 dni pod rząd (czwartek-niedziela).

Zaliczenia

Zajęcia z poszczególnych przedmiotów zaliczane są na podstawie udziału w zajęciach. Przedmiot  „Psychologia pozytywna w treningach umiejętności psychospołecznych” zaliczany jest na ocenę przez napisanie pracy zaliczeniowej. Dodatkowo, na koniec każdego semestru przewidziany jest egzamin testowy obejmujący zajęcia z danego półrocza.

Absolwenci

Absolwent studiów będzie posiadał wiedzę z zakresu funkcjonowania emocjonalnego oraz społecznego człowieka, uwarunkowań dobrostanu, diagnostyki oraz predykcji poczucia szczęścia, a także etyki w postępowaniu z innymi ludźmi. Będzie posiadał kompetencje w stosowaniu wiedzy psychologicznej do budowania poczucia dobrostanu jednostek i grup, projektowania i prowadzenia treningów rozwoju umiejętności takich jak: efektywna komunikacja, pozytywna asertywność czy inteligencja emocjonalna.

Rekrutacja

Wymagane dokumenty

Podanie o przyjęcie na studia, odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych, 1 zdjęcie - dodaje się w postaci elektronicznej w IRK, życiorys.
Podanie i życiorys drukuje się bezpośrednio z IRK po uzupełnieniu danych przy zgłoszeniu. Następnie należy złożyć w Sekretariacie Studiów Podyplomowych Wydziału Psychologii UW wymienione dokumenty wraz z odpisem dyplomu ukończenia studiów. Można je także przesłać listem poleconym.

Opis rekrutacji

O przyjęciu na studia decyduje wynik rozmowy kwalifikacyjnej.

Czesne

8 900 PLN - opłata jednorazowa
Raty:
2 x 4550 PLN = 9100 PLN
4 x 2325 PLN = 9300 PLN