Unia Europejska

Rekrutacja na studia podyplomowe 2019/20

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Podyplomowe Studia Muzealnicze

Szczegóły
Kod SP-HI-PSM
Jednostka organizacyjna Wydział Historyczny
Kierunek studiów Historia
Forma studiów Niestacjonarne
Poziom kształcenia Podyplomowe
Języki wykładowe polski
Limit miejsc 50
Czas trwania 3 semestry
Adres komisji rekrutacyjnej ul. Krakowskie Przedmieście 26/28,
00-927 Warszawa
Godziny otwarcia sekretariatu Piątki 15.00-17.00
Wymagane dokumenty
  • Wykształcenie wyższe
  Zadaj pytanie w związku z tymi studiami
Rekrutacja na studia podyplomowe 2019/20
Tura 2 (07.01.2020 08:00 – 31.01.2020 23:59)

Minione tury w tej rekrutacji:
  • Tura 1 (01.10.2019 11:54 – 15.12.2019 11:54)

Celem studiów jest podniesienie kwalifikacji pracowników muzeów i galerii. 

Kandydaci

 Studia przeznaczone są przede wszystkim dla pracowników muzeów wszystkich stopni i stanowisk (od dyrektora po asystenta), zatrudnionych w muzeach wszelkich typów. Program studiów opracowany został przez wybitnego muzeologa prof. Andrzeja Rottermunda, dyrektora Zamku Królewskiego w Warszawie, a realizowany jest dzięki pozyskaniu współpracy wybitnych specjalistów, polskich i z zagranicy. Założenia programowe, jak i ich wykonanie są, bardzo wysoko oceniane przez środowiska muzealne.

 Opis Studiów

 Program studiów

 Program studiów obejmuje następujące przedmioty: Teoria i historia muzealnictwa, Zarządzanie muzeami, gromadzenie i zabezpieczanie zbiorów, edukacja muzealna, Informacja, PR, marketing, Konserwacja muzealna, Finansowanie programów/granty.

Wykładowcy

Wśród wykładowców są: prof. dr hab. Andrzej Rottermund, prof. dr hab. Iwona Szmelter, prof. Antoni Ziemba, mgr Paweł Jaskanis.

Tryb studiów i częstotliwość zjazdów

Zaoczny, zjazdy odbywają się 1 raz w miesiącu i trwają 3 dni (piątek, sobota, niedziela)

Zaliczenia

Napisanie jednej pracy dyplomowej.

Absolwenci

Pracownik muzealny upoważniony do zajmowania stanowisk kierowniczych (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego).

Rekrutacja

dokumenty należy składać:

 

Wymagane dokumenty

Kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych (poświadczona notarialnie), wypełniony kwestionariusz osobowy, 1 zdjęcie.

Opis rekrutacji

O przyjęciu na studia decyduje kolejność złożenia dokumentów.

Czesne

4000 PLN