Unia Europejska

Rekrutacja na studia podyplomowe 2018/19

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

[SP-ZT] Podyplomowe Studia Problematyki Zorganizowanej Przestępczości i Terroryzmu

Szczegóły
Kod SP-ZT
Jednostka organizacyjna Wydział Prawa i Administracji
Kierunek studiów Prawo
Forma studiów Niestacjonarne
Poziom kształcenia Podyplomowe
Języki wykładowe polski
Limit miejsc 100
Czas trwania 2 semestry
Adres komisji rekrutacyjnej Collegium Iuridicum I
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28,
00-927 Warszawa, pokój 107
tel. 0 22 55 20 529,
tel./faks 0 22 55 24 317
Godziny otwarcia sekretariatu Od poniedziałku do piątku 9.00-16.00, soboty zjazdów 9.00-11.00
Adres WWW http://www.wpia.uw.edu.pl
Wymagane dokumenty
 • Wykształcenie wyższe
  Zadaj pytanie w związku z tymi studiami
Obecnie nie trwają zapisy na te studia w wybranej rekrutacji.

Minione tury w tej rekrutacji:
 • Tura 1 (02.02.2018 14:01 – 30.11.2018 23:59)

Trwające tury w innych rekrutacjach:
 • Rekrutacja na studia podyplomowe 2019/20
  Tura 1 (16.03.2019 00:01 – 31.10.2019 23:59)

  

Kandydaci

Studia adresowane są przede wszystkim do:
- funkcjonariuszy jednostek organizacyjnych Policji i Prokuratury, do zadań których należy w szczególności ściganie sprawców przestępstw działających w zorganizowanej grupie lub związku przestępczym oraz przestępstw o charakterze terrorystycznym,
- funkcjonariuszy lub pracowników instytucji, których zakres działalności w znacznym stopniu dotyczy przestępstw popełnianych w sposób zorganizowany,
- przedstawicieli organów władzy i administracji publicznej, w szczególności funkcjonariuszy lub pracowników instytucji takich, jak sztaby antykryzysowe,
- przedstawicieli mediów, którzy specjalizują się w problematyce zorganizowanej przestępczości lub terroryzmu.

 Opis Studiów

Studium podyplomowe kompleksowo obejmuje problematykę zorganizowanej przestępczości i terroryzmu oraz konfrontuje wiedzą teoretyczną z doświadczeniami i umiejętnościami praktycznymi.

Studium podyplomowe Problematyka Zorganizowanej Przestępczości i Terroryzmu ma za zadanie dostarczyć lub poszerzyć posiadaną wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne przydatne uczestnikom w rozpoznawaniu, zapobieganiu, przeciwdziałaniu i ściganiu przestępstw popełnianych przez sprawców działających w zorganizowanej grupie. Do celów studiów zaliczyć należy ponadto analizę zjawisk zorganizowanej przestępczości krajowej i transgranicznej i terroryzmu.

Wykładowcy

Wśród wykładowców są: prof. dr hab. Piotr Girdwoyń, prof. dr hab. Ewa Gruza, prof. dr hab. Małgorzata Król-Bogomilska, prof. dr hab. Eleonora Zielińska, prof. UW dr hab. Maria Rogacka-Rzewnicka, dr Magdalena Błaszczyk, dr Kacper Gradoń, dr Agnieszka Gutkowska, doc. dr Piotr Kładoczny, dr Barbara Namysłowska-Gabrysiak, dr Anna Ziętara, pracownicy naukowi innych Wydziałów Uniwersytetu Warszawskiego i szkół wyższych, prokuratorzy, sędziowie, funkcjonariusze Policji, żołnierze i funkcjonariusze służb odpowiedzialnych za porządek i bezpieczeństwo państwa.

Grono wykładowców reprezentujących zarówno teorię, jak i praktykę, pozwala na przekazanie wiedzy oraz doświadczeń łączących obie te sfery. Umożliwia również pogłębioną refleksję teoretyczną podbudowaną doświadczeniem empirycznym, z jednej strony, oraz wypracowanie wniosków przydatnych w praktyce, z drugiej strony.

Tryb studiów i częstotliwość zjazdów

Zaoczny, 10 dwudniowych zjazdów (soboty i niedziele), średnio 1 raz w miesiącu (zajęcia: sobota, niedziela 9.00-15.40)

Zaliczenia

Warunkiem ukończenia studiów i otrzymania świadectwa jest spełnienie dwóch kryteriów:
1. Udział w co najmniej 80% prowadzonych zajęć, weryfikacja odbywać się będzie na podstawie list obecności sporządzanych każdego dnia zjazdu oraz
2. Pozytywne zaliczenie testowego egzaminu końcowego.

Rekrutacja

Opis rekrutacji

Rekrutacja otwarta, decyduje kolejność złożenia dokumentów.

Wymagane dokumenty

 1. Podanie o przyjęcie na studia*;
 2. Życiorys
 3. Odpis dyplomu studiów wyższych;
 4. Umowa o odpłatności za studia podyplomowe (2 egz.)*;
 5. Zobowiązanie do ponoszenia kosztów odpłatności za studia (2 egz.)*;
 6. Kserokopia dowodu osobistego;
 7. 2 zdjęcia wykonane zgodne z wymaganiami stosowanymi do dowodu osobistego;

*wygenerowane dokumenty są dostępne w zakładce moje konto -> zgłoszenia rekrutacyjne w systemie rejestracyjnym (irk.podyplomowe.uw.edu.pl).

Czesne

3800 zł - Opłata  jednorazowa, płatna do 31 października 2018 r.
4000 zł - Opłata w w systemie ratalnym (2 raty):

 • I rata (2000 zł) płatna do 31 października 2018 r.
 • II rata (2000 zł) płatna do 15 stycznia 2019 r.