Unia Europejska

Rekrutacja na studia podyplomowe 2018/19

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

[SP-POL-PJM] Studia Podyplomowe „Polski Język Migowy”

Szczegóły
Kod SP-POL-PJM
Jednostka organizacyjna Wydział Polonistyki
Kierunek studiów Językoznawstwo
Forma studiów Niestacjonarne
Poziom kształcenia Podyplomowe
Języki wykładowe polski
Limit miejsc 50
Czas trwania 3 semestry
Adres komisji rekrutacyjnej ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa
Godziny otwarcia sekretariatu Od poniedziałku do piątku 8.00-15.00
Adres WWW http://www.sppjm.uw.edu.pl
Wymagane dokumenty
  • Wykształcenie wyższe
  Zadaj pytanie w związku z tymi studiami
Obecnie nie trwają żadne zapisy na te studia.

(pokaż minione tury)

Pilną potrzebą edukacji niesłyszących w Polsce jest zorganizowanie systemu kształcenia w zakresie PJM. Cel: dostarczenie podstaw lingwistycznych do pracy z PJM, przygotowanie teoretyczne i praktyczne do pracy lektora lub tłumacza PJM, rozszerzanie wiedzy i umiejętności w zakresie komunikacji niesłyszących. 

Kandydaci 

Absolwenci studiów licencjackich i magisterskich różnych kierunków, którzy posługują się polskim językiem migowym (PJM) lub systemem językowo-migowym (SJM).

Opis Studiów

Program studiów

Program studiów (350 godzin) obejmuje następujące przedmioty: Wiedza o języku, Nauczanie języków obcych, Podstawy gramatyki i leksyki Polskiego Języka Migowego (PJM), Dydaktyka PJM, Warsztat tłumacza PJM, Badania nad językami migowymi w świecie, PJM – lektorat uzupełniający.

Tryb studiów i częstotliwość zjazdów

Zaoczny, zjazdy w soboty i niedziele 

Zaliczenia

Egzaminy teoretyczne i praktyczne, zaliczenia, egzamin dyplomowy.

Absolwenci

Absolwenci zyskują przygotowanie teoretyczne i praktyczne pomocne w wykonywaniu zawodu nauczyciela pracującego z uczniami niesłyszącymi, tłumacza lub lektora PJM oraz rozszerzają wiedzę i umiejętności w zakresie komunikacji osób głuchych.

Rekrutacja

Wymagane dokumenty

Odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych (magisterskich lub licencjackich), kwestionariusz osobowy, życiorys, podanie o przyjęcie na studia, zobowiązanie do ponoszenia odpłatności za studia. 

Opis rekrutacji

Rozmowa kwalifikacyjna: sprawdzenie przygotowania językowego.

Czesne 

7 200 PLN