Rekrutacja na studia podyplomowe 2018/19

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

[SP-PG] Podyplomowe Studia Zapobiegania Przestępczości Gospodarczej, Skarbowej i Przeciwko Mieniu

Szczegóły
Kod SP-PG
Jednostka organizacyjna Wydział Prawa i Administracji
Kierunek studiów Prawo
Forma studiów Niestacjonarne
Poziom kształcenia Podyplomowe
Języki wykładowe polski
Limit miejsc 130
Czas trwania 2 semestry
Adres komisji rekrutacyjnej Collegium Iuridicum I
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28,
00-927 Warszawa, pokój 107
tel. 022 55 20 529, faks 0 22 55 24 317
Godziny otwarcia sekretariatu Od poniedziałku do piątku 9.00-16.00, soboty zjazdów 9.00-11.00
Adres WWW http://www.wpia.uw.edu.pl
Wymagane dokumenty
  • Wykształcenie wyższe
  Zadaj pytanie w związku z tymi studiami
Rekrutacja na studia podyplomowe 2018/19
Tura 1 (02.02.2018 14:01 – 30.11.2018 23:59)

Opis Studiów

Program studiów

Główną tematyką studiów jest prawo karne gospodarcze, prawo skarbowe oraz przestępstwa przeciwko mieniu, omawiane są także zagadnienia związane z taktyką prowadzenia śledztw w tych sprawach, instrumentami procesowo-kryminalistycznymi wykorzystywanymi w prowadzonych postępowaniach. Przedmioty realizowane w ramach studiów (160 godzin) podzielone zostały na 7 bloków tematycznych: Zagadnienia wprowadzające, Prawnokarna ochrona mienia, instytucji państwowych i samorządowych, Prawnokarna ochrona obrotu gospodarczego, Odpowiedzialność podmiotów zbiorowych, Prawo karne skarbowe, Prawo antymonopolowe, Procesowo-kryminalistyczne aspekty przestępczości gospodarczej, skarbowej i przeciwko mieniu.

Zajęcia mają charakter teoretyczny i warsztatowy, przedstawiane będą studia przypadków, omawiane rzeczywiste problemy pojawiające się w obszarze prezentowanej tematyki.

Wykładowcy

Zajęcia prowadzone są przez osoby dysponujące bogatym doświadczeniem zawodowym, praktycznym, wiedzą teoretyczną i praktyką orzeczniczą.

Wśród wykładowców są: prof. dr hab. Piotr Girdwoyń, prof. dr hab. Ewa Gruza, prof. dr hab. Piotr Kruszyński, prof. UW dr hab. Małgorzata Król-Bogomilska, doc. dr Hanna Gajewska-Kraczkowska, doc. dr Marek Grzybowski, dr Magdalena Błaszczyk, dr Barbara Namysłowska-Gabrysiak, dr Szymon Pawelec, dr Anna Zientara, dr Sławomir Żółtek, oraz pracownicy naukowi innych uczelni, sędziowie, prokuratorzy, adwokaci oraz radcy prawni.

Tryb studiów i częstotliwość zjazdów

Zaoczny, zjazdy dwudniowe (soboty i niedziele), średnio 1 raz w miesiącu (zajęcia: sobota 9.00-15.40, niedziela 9.00-15.40).

Zaliczenia

Warunkiem ukończenia studiów i otrzymania świadectwa jest spełnienie dwóch kryteriów: 1. Udział w co najmniej 80% prowadzonych zajęć, weryfikacja odbywać się będzie na podstawie list obecności sporządzanych każdego dnia zjazdu oraz 2. Pozytywne zaliczenie testowego egzaminu końcowego.

Rekrutacja

Wymagane dokumenty

Rekrutacja elektroniczna, podanie o przyjęcie na studia (generowane z systemu elektronicznej rejestracji internetowej), kwestionariusz osobowy (generowany z systemu elektronicznej rejestracji internetowej), kserokopia dyplomu ukończenia studiów, 2 zdjęcia, zobowiązanie do ponoszenia kosztów odpłatności za studia (generowane z systemu elektronicznej rejestracji internetowej). Czesne za studia rozliczane są poprzez moduł płatności systemu USOS web. Opłaty należy wnosić na indywidualny numer rachunku bankowego słuchacza.

Opis rekrutacji

Rekrutacja otwarta, decyduje kolejność złożenia dokumentów.

Czesne

3 800 PLN (opłata jednorazowa)
4 000 PLN (opłata w 2 ratach)