Rekrutacja na studia podyplomowe 2018/19

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

[SP-EMBA-PL] Studia podyplomowe Program Executive MBA w języku polskim

Szczegóły
Kod SP-EMBA-PL
Jednostka organizacyjna Wydział Zarządzania
Kierunki studiów Ekonomia, Executive MBA, Zarządzanie
Forma studiów Niestacjonarne
Poziom kształcenia Podyplomowe
Języki wykładowe polski
Limit miejsc 30
Czas trwania 4 semestry
Adres komisji rekrutacyjnej Międzynarodowe Centrum Zarządzania
Wydział Zarządzania Uniwersytet Warszawski
ul. Nowy Świat 4
00-497 Warszawa
tel. 0 22 625 32 83
Godziny otwarcia sekretariatu Od poniedziałku do piątku 8.30-15.30
Adres WWW http://www.mba.uw.edu.pl
Wymagane dokumenty
  • Wykształcenie wyższe
  Zadaj pytanie w związku z tymi studiami
Rekrutacja na studia podyplomowe 2018/19
Tura 4 (16.10.2018 20:00 – 12.11.2018 20:00)

(pokaż minione tury)

 

W dobie dzisiejszych czasów kadra zarządzająca staje w obliczu paradoksalnego wyzwania: menadżerowie muszą się wykazać znajomością specjalistycznej wiedzy związanej z konkretną branżą a jednocześnie muszą posiadać umiejętność budowania na jej podstawie kompleksowej strategii obejmującej całość funkcjonowania organizacji.
Program Executive MBA daje absolwentom specjalistyczną wiedzę pogłębioną o aspekty praktyczne podane w kapsułce skupiającej w sobie praktyczny kurs zarządzania. Wiedza zdobyta na naszym programie ma praktyczne zastosowanie a firmy są bezpośrednimi beneficjentami tego, że ich pracownicy mają szanse studiowania na EMBA.

Kandydaci

Studia Executive MBA przeznaczone są dla osób z doświadczeniem zawodowym (w naszym Programie wymagane minimum to 3 lata), które pracują na stanowiskach kierowniczych i chcą zdobyć lub uzupełnić swoją wiedzę i posiąść praktyczne umiejętności w dziedzinie zarządzania.
Executive MBA nie jest dla osób pragnących specjalizować się w jednej z dziedzin zarządzania, takich jak np. finanse, marketing czy zarządzanie personelem. Program EMBA przeznaczony jest dla tych, którzy potrzebują strategicznego spojrzenia na funkcjonowanie przedsiębiorstwa.
 

Opis Studiów

Wykładowcy

Kadrę wykładowców naszego Programu Executive MBA tworzą najlepsi wykładowcy Uniwersytetu Warszawskiego oraz wiodących uniwersytetów w USA oraz Europie, m.in. Oxford, Cambridge.
Uzupełnieniem kadry uniwersyteckiej są praktycy biznesu z długoletnim doświadczeniem zawodowym. 

Wybrani wykładowcy Programu:
- prof. Hadi S. Esfahani (Mikroekonomia) - University of Illinois at Urbana-Champaign,
- prof. Prem Chandrani (Zarządzanie międzynarodowe) - S P Jain Institute of Management & Research,
- Prof. Patrick O'Sullivan (Etyka w biznesie) - Grenoble Ecole de Management (GEM),
- prof. Nicholas Petruzzi (Zarządzanie operacyjne) - Penn State University,
- prof. Joseph Santora (Zachowania organizacyjne) - École des Ponts Business School,
- prof. Jeffrey Schmidt (Marketing) - University of Oklahoma,
- prof. Krzysztof Obłój - Uniwersytet Warszawski,
- prof. Tomasz Zalega (Ekonomia) - Uniwersytet Warszawski,
- dr Adam Chmielewski (Rachunkowość) - Uniwersytet Warszawski,
- dr Mieczysław Grudziński (Finanse przedsiębiorstw) - Akademia Leona Koźmińskiego,
- dr Tomasz Ludwicki (Zarządzanie strategiczne) - Uniwersytet Warszawski, Wydział Zarządzania,
- prof. Grażyna Wieczorkowska-Wierzbińska (Statystyka) - Uniwersytet Warszawski,
- prof. Krzysztof Klincewicz (Zarządzanie operacyjne) - Uniwersytet Warszawski,
- prof. Grzegorz Karasiewicz (Marketing) - Uniwersytet Warszawski.
 

Tryb studiów i częstotliwość zjazdów

Zaoczny, zjazdy 2-3 razy w miesiącu

Zaliczenia

Egzaminy, prezentacje, analiza studiów przypadków, quizy, symulacje, indywidualne lub grupowe.
Studia kończą się obroną projektu doradczego.

Absolwenci

Nasze studia Executive MBA powstały w 1991 r. Od tego czasu nasz program ukończyło już ponad 1000 osób.
Każdego roku 60% uczestników naszych studiów to prezesi, członkowie rad nadzorczych i zarządów  oraz ich bezpośredni podwładni, reprezentujący  wiodące polskie i zagraniczne firmy.
 

Rekrutacja

Wymagane dokumenty

Warunkiem przystąpienia do egzaminu wstępnego jest:

1. Dostarczenie kompletu dokumentów aplikacyjnych do 8 czerwca 2018:
- posiadanie minimum trzyletniego doświadczenia zawodowego; preferowane doświadczenia zawodowe na stanowiskach menedżerskich. Informacje o doświadczeniu powinny być umieszczone w formularzu aplikacyjnym w przeznaczonych do tego sekcjach.
- oryginału dyplomu ukończenia studiów I-go lub II-go stopnia
- oryginału indeksu lub transkryptu ocen (lub suplementu do dyplomu jeśli został wydany)
- dwóch listów rekomendacyjnych (preferowane: od aktualnego lub poprzedniego pracodawcy/przełożonego i współpracownika). Listy powinny być dostarczone w zaklejonych kopertach; treść listów nie będzie ujawniana kandydatowi
- dwóch zdjęć
- przedłożenie kopii dowodu osobistego (oryginał do wglądu)

2. Wniesienie bezzwrotnej opłaty aplikacyjnej w wysokości 300 PLN. Opłatę aplikacyjną prosimy wnosić na nasz numer konta:
Bank Millennium 32 1160 2202 0000 0001 0838 9289

Opis rekrutacji

Rekrutacja odbywa się na podstawie:
- 60-minutowego testu matematyczno-logicznego,
- 20-minutowej rozmowa kwalifikacyjnej.

Czesne

38.900 PLN + 300 PLN opłaty aplikacyjnej.
Opcjonalnie słuchacze mogą uczestniczyć w sesjach wyjazdowych do: Indii (2650 USD), Wlk. Brytanii (1500 EUR) i USA (2650 USD). Sesje wyjazdowe są dodatkowo płatne.

 

Pobierz informator

 


 

Wymagania wobec kandydata:

  • Ukończone studia podyplomowe I-go lub II-stopnia. Każdy z kandydatów powinien dostarczyć dyplom lub świadectwo ukończenia studiów

  • Minimum trzyletnie doświadczenie zawodowe, preferowanie doświadczenie zawodowe na stanowiskach menedżerskich

  • Wypełnione dokumenty aplikacyjne w tym dwa listy rekomendacyjne od aktualnego lub poprzedniego pracodawcy/przełożonego lub współpracownika. Listy rekomendacyjne powinny być dostarczone w zaklejonych kopertach i nie będą one przekazywane kandydatowi

  • Pozytywny wynik z testu matematyczno-logicznego oraz rozmowy kwalifikacyjnej

 

Szczegółowe informacje dostępne są informatorze o naborze