Unia Europejska

Rekrutacja na studia częściowe 2019/2020

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Stypendium Rządu Polskiego

Szczegóły
Kod BWZ-RZADOWE
Jednostka organizacyjna Uniwersytet Warszawski
  Zadaj pytanie w związku z tymi studiami
Rekrutacja na studia częściowe 2019/2020
Tura 1 (15.03.2019 10:52 – 01.03.2020 10:37)

Student zagraniczej Uczelni Wyższej, który jest beneficjentem jednego ze stypendiów Rządu Rzeczypospolitej Polskiej i został nominowany do odbywania studiów częściowych na Uniwersytecie Warszawskim przez Narodową Agencję Wymiany Międzynarodowej (NAWA)

Oferta dydaktyczna:

Oferta dydaktyczna UW dostępna jest na stroniewww.informatorects.uw.edu.pl

 Wymagane dokumenty:

  • Formularz zgłoszeniowy UW (podpisany i opieczętowany przez reprezentanta uczelni macierzystej);
  • Karta przebiegu studiów (Transcript of Records) z dotychczasowego okresu studiów lub ostatni otrzymany dyplom uczelni wyższej (w języku polskim lub angielskim);
  • Certyfikat językowy potwierdzający znajomość języka angielskiego lub polskiego przynajmniej na poziomie B2;
  • Skan paszportu lub dowodu tożsamości.

Terminy składania wniosków:

Pierwszy semestr lub cały rok –  do 15 maja

Drugi semestr – do 15 listopada

 

Wnioski składane po terminie mogą zostać odrzucone.

Przetwarzanie aplikacji może potrwać do trzech tygodni.

 

Więcej informacji można znaleźć na stronie Biura Współpracy z Zagranicą.