Utwórz konto

OŚWIADCZENIA KANDYDATA KORZYSTAJĄCEGO Z INTERNETOWEJ REKRUTACJI KANDYDATÓW (IRK)

Utworzenie konta w serwisie oznacza wyrażenie zgody na poniższe warunki.

  1. Przetwarzanie danych
    Wyrażam zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie moich danych osobowych przez Uniwersytet Warszawski dla celów postępowania kwalifikacyjnego i dokumentowania przebiegu studiów zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 29.08.97 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 922).
  2. Błędy danych
    Przyjmuję do wiadomości, że Uniwersytet Warszawski nie ponosi odpowiedzialności za podanie przeze mnie błędnych danych.