Europeistyka, stacjonarne, drugiego stopnia


W mocy od: 11 kwietnia 2019

Zasady kwalifikacji

Zasady kwalifikacji

Studenci innych uczelni starający się o przyjęcie na kierunek europeistyka – studia europejskie na zasadzie przeniesienia muszą mieć zaliczony co najmniej pierwszy rok studiów na kierunku europeistyka. Warunkiem przyjęcia jest uzyskanie średniej arytmetycznej z toku studiów nie niższej niż 4,0 oraz przedstawienie karty przebiegu studiów. W trakcie postępowania kwalifikacyjnego zostanie sporządzona lista rankingowa obejmująca kandydatów ze średnią nie niższą niż 4,0 z toku studiów.

 

Terminy

Ogłoszenie wyników: 20 września 2019 r.

Przyjmowanie dokumentów: 

 

Opłaty

Opłata za wydanie legitymacji studenckiej (ELS)

 

Wymagane dokumenty

Lista dokumentów wymaganych do złożenia w formie papierowej w przypadku zakwalifikowania na studia

 

Dodatkowe informacje

Koordynator ds. rekrutacji w trybie przeniesienia z innej uczelni: Violetta Wojciechowska-Danilczuk 22-55-33-302 v.danilczuk@uw.edu.pl

Znajdź nas na mapie:
Centrum Europejskie