Witaj na Uniwersytecie Warszawskim

studia I i II stopnia oraz studia jednolite magisterskie

studia III stopnia (doktoranckie)

studia podyplomowe

studia krótkoterminowe dla cudzoziemców

kursy Uniwersytetu Otwartego

studia I i II stopnia ‐ rekrutacja w trybie PEU (Potwierdzanie Efektów Uczenia się) / RPL (Recognition of Prior Learning)

lektoraty i egzaminy certyfikacyjne z języków obcych

inne oferty